Послуги

В рамках виконання виконавчих документів приватним виконавцем можуть бути надані наступні послуги:

Виконання ухвал, постанов судів

Відповідно до статті 3 Закону України “Про виконавче провадження” примусовому виконанню рішення підлягають: ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом. Таким чином приватний виконавець має право виконувати ухвали та постанови судів за умови їх відповідності вимогам статті 4 Закону України “Про виконавче провадження”.

Стягнення згідно виконавчих листів та наказів

Відповідно до статті 3 Закону України “Про виконавче провадження” примусовому виконанню підлягають рішення на підставі таких виконавчих документів: виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України.
У разі наявності виконавчого документу, важливо не зволікати та звернутись до приватного виконавця з тим, щоб унеможливити відчудження майна, що належить боржнику на праві власності.

Виконання постанов державних та приватних виконавців

Відповідно до статті 3 Закону України “Про виконавче провадження” примусовому виконанню також підлягають рішення на підставі таких виконавчих документів: постанов державних виконавців про стягнення виконавчого збору, постанов державних виконавців чи приватних виконавців про стягнення витрат виконавчого провадження, про накладення штрафу, постанов приватних виконавців про стягнення основної винагороди.

Оформлення посвідчень комісій по трудовим спорам

Відповідно до статті 3 Закону України “Про виконавче провадження” примусовому виконанню також підлягають рішення на підставі таки виконавчих документів: посвідчень комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень таких комісій.

Виконання виконавчих написів нотаріусів

Відповідно до статті 3 Закону України “Про виконавче провадження” примусовому виконанню підлягають також рішення на підставі виконавчих написів нотаріусів. В таких випадках важливо не гаяти часу, оскільки боржник не встиг ще вчинити дії по відчуженню майна, а тому слід в першу чергу внести його до реєстру боржників та накласти арешт на майно, яке підлягає стягненню для швидкого та повного виконання виконавчого документу.